VISI, MISI & OBJEKTIF OPERASI     
  
 • MENJADI ORANISASI PENDIDIKAN AMANAH YANG UNGGUL & DIBEKATI UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA.

   
 • MENERAJU PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL DALAM MELAHIRKAN MODAL INSAN GLOBAL YANG BERINTEGRITI , KOMPETEN & BERINOVASI SERTA BERPOTENSI MENJADI TEKNOUSAHAWAN.

   
 • BERILMU . BERTEKNOLOGI . BERINOVASI

   
 • MELAKSANAKAN PROGRAM YANG TERKINI DAN DIIKTIRAF

  OLEH KERAJAAN, INDUSTRI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN

  DALAM/LUAR NEGARA.


 • MENYEDIAKAN SUMBER MANUSIA DAN KEMUDAHAN

  INFRASTRUKTUR YANG MENEPATI

  PIAWAIAN LATIHAN KEMAHIRAN.


 • MEMBENTUK JATI DIRI DAN SAHSIAH TERPUJI

  PELAJAR DENGAN MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM

  PEMBANGUNAN MODAL INSAN.


 • MENYEMAI NILAI-NILAI USAHAWAN DALAM

  SETIAP DIRI PELAJAR DENGAN

  MELAKSANAKAN AKTIVITI KEUSAHAWANAN.


 • MEMBERI PERKHIDMATAN KEPADA PELANGAN

  MELALUI SISTEM PENTADBIRAN DAN PEMBELAJARAN

  YANG EFISIEN.


 • MENJALINKAN HUBUNGAN MESRA DENGAN

  ORGANISASI DAN MASYARAKAT SETEMPAT DENGAN

  MELAKSANAKAN PROGRAM KERJASAMA

  DAN KHIDMAT MASYARAKAT