UNIT PEPERIKSAAN & PERSIJILAN (UPP)


KAKITANGAN UPP

PEGAWAI UPP
Mohd Khairi Bin Ismail

PEMBANTU TADBIR
Mohd Izuan Azra Bin Baharun

 

 

 

FUNGSI

  1. Menyelaras segala urusan berkaitan dengan hal penilaian peperiksaan dan persijilan.
  2. Berfungsi sebagai badan pengukur bagi mengenalpasti keberkesanan proses pembelajaran dan menentukan tahap pencapaian pelajar.
  3. Menjadi sekretariat Senat KKTM Pasir Mas.
  4. Merancang dan menyediakan kalendar akademik.
  5. Pengurusan soalan ujian fasa dan peperiksaan akhir.
  6. Pengurusan dan penyelaras Sistem Prestasi.
  7. Melaksanakan pengurusan pengeluaran transkrip, diploma dan slip keputusan peperiksaan.