UNIT KAUNSELING


KAKITANGAN UNIT KAUNSELING

KAUNSELOR
Mohd Muzam'mi Bin Yahya

 

 

FUNGSI

  1. Membantu menyelesaikan masalah akademik, peribadi, psikososial dan kerjaya secara individu dan kelompok.
  2. Memberi latihan pembangunan diri dalam aspek motivasi, kendiri, kaunseling, kepimpinan, kerja berpasukan dan komunikasi yang berkesan.
  3. Melatih dan memupuk pelajar dalam aspek penyelesaian masalah harian sama ada masalah keluarga atau pembelajaran.
  4. Meningkatkan tahap kesedaran kendiri agar dapat melahirkan kepimpinan diri dan masyarakat.
  5. Menyusun dan merancang program-program pembangunan, pencegahan dan pemulihan bagi pelajar KKTM Pasir Mas.
  6. Mengendalikan ujian-ujian psikologi seperti ujian minat, personaliti dan nilai untuk pelajar KKTM Pasir Mas.