SEJARAH PENUBUHAN


SENARAI
PENGARAH / PENGETUA
KKTM PASIR MAS

PENGARAH KKTM PASIR MAS

NURIMAN BIN YUSOP

2018 - Sekarang

HAMBALI BIN AHMAD

2013 - 2018

MOHAMED ROSELI BIN DOL
2007 - 2012

ABDULLAH BIN ABDUL RAHMAN
2005-2007

PENGETUA IKM PASIR MAS

MOHD FADZIL BIN GHAZALI
2002-2005

ABDUL RAHIM BIN HASHIM
1999-2002

 

Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pasir Mas (KKTM Pasir Mas) mula dibina pada tahun 1998 dan siap beroperasi pada Januari 2000 dengan nama Institut Kemahiran MARA Pasir Mas (IKM Pasir Mas). Pembinaannya mengambil masa 2 tahun menggunakan perbelanjaan Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK-7). Ianya dibina di atas tanah yang mempunyai keluasan 38 ekar dan kedudukannya adalah kira-kira 8 kilometer dari Bandar Pasir Mas. Pengambilan pertama pelajar seramai 100 orang dibuat pada bulan April 2000. Institusi ini merupakan IKM pertama yang menawarkan jurusan di peringkat Diploma Teknologi dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Nama Institut Kemahiran MARA Pasir Mas (IKM Pasir Mas) ditukar kepada nama Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pasir Mas (KKTM Pasir Mas) pada tahun 2004 dan menawarkan program Diploma MARA sepenuhnya mulai sesi Julai 2004. Dengan pengstrukturan baru ini jawatan Pengetua telah dinaiktaraf ke jawatan Pengarah dan jawatan Penolong Pengetua ke jawatan Timbalan Pengarah. Dua jawatan Timbalan Pengarah diwujudkan iaitu Hal Ehwal Akademik & Khidmat Pengurusan dan Hal Ehwal Pelajar.

Organisasi KKTM Pasir Mas dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan & Hal Ehwal Pelajar yang terdiri daripada staf pentadbiran dan Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA) yang terdiri daripada pensyarah teknikal, pensyarah bukan teknikal dan Pegawai Unit Peperiksaan. Bahagian Hal Ehwal Akademik merangkumi Jabatan Pengajian Am, Unit Peperiksaan dan Persijilan serta lima kursus iaitu Kursus Teknologi Elektrik, Kursus Teknologi Elektronik, Kursus Teknologi Senibina, Kursus Teknologi Mekanikal dan Kursus Teknologi Bangunan.