PENGIKTIRAFAN DIPLOMA KKTM PASIR MAS


e-SISRAF - Sistem Pengiktirafan Kelayakan JPA
:
www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp
     
Diploma Teknologi Elektrik Kuasa
:
Pengiktirafan Diploma Teknologi Elektrik Kuasa
:
Muat Turun Pengesahan Program dari Jabatan Perkhidmatan Awam
     
Diploma Teknologi Elektronik Industri
:
Pengiktirafan Diploma Teknologi Elektronik Industri
:
Muat Turun Pengesahan Program dari Jabatan Perkhidmatan Awam
     
Diploma Teknologi Senibina
:
Pengiktirafan Diploma Teknologi Senibina
:
Muat Turun Pengesahan Program dari Jabatan Perkhidmatan Awam
     
Diploma Teknologi Mekanikal Rekabentuk
:
Pengiktirafan Diploma Teknologi Mekanikal Rekabentuk
:
Muat Turun Pengesahan Program dari Jabatan Perkhidmatan Awam
     
Diploma Teknologi Bangunan
:
Pengiktirafan Diploma Teknologi Bangunan
:
Muat Turun Pengesahan Program dari Jabatan Perkhidmatan Awam