PEMBIAYAAN


  • Yuran pengajian dibiayai oleh MARA. Pelajar hanya dikenakan yuran seperti berikut :
    • Yuran Pendaftaran
 
  • Elaun bulanan disediakan