OBJEKTIF PENUBUHAN


Ditubuhkan untuk menambah bilangan gunatenaga bumiputera

yang terlatih dalam pelbagai bidang dan tahap kemahiran untuk

sektor perdagangan dan perindustrian disamping mewujudkan

bakal-bakal usahawan berkemahiran teknikal.