MS ISO 9001:2015

“Satu Standard Bertulis Yang Menetapkan Keperluan Asas Kehendak Dan Kepuasan Pelanggan Dan Stake Holder (Pihak Berkepentingan)”

 PRINSIP KUALITI MS ISO 9001 : 2015

a. Fokus kepada pelanggan (harapan dan keperluan pelanggan) Sentiasa memnuhi keperluan pelanggan dan stakeholder / pihak berkepentingan setiap masa.

b. Kepimpinan (tuju arah dan sokongan) Penglibatan pengurusan atasan dalam setiap aspek pengurusan Contoh : merancang, melaksana, mengawal dan memantau

c. Penglibatan (Penyertaan dan Akauntabiliti) Penglibatan semua peringkat tenaga kerja dalam sistem penyampaian perkhidmatan

d. Pendekatan Proses (Kecekapan dan Keberkesanan) Keupayaan menggunakan sumber dan aktiviti yang berkaitan diuruskan sebagai satu proses PRINSIP KUALITI MS ISO 9001 : 2015

e. Penambahbaikan (Terhadap Produk dan Proses) Menerapkan dan melaksanakan budaya penambahbaikan berterusan dalam sistem pengurusan

f. Keputusan berdasarkan fakta nyata (Statistic dan Trends) Keputusan dibuat berdasarkan data dan maklumat yang nyata dan releven

g. Hubungan Pengurusan Memastikan hubungan dengan pelanggan dan pihak berkepentingan sentiasa terjalin baik bagi menjaminkan produk perkhidmatan dapat disampaikan dengan berkesan

HUBUNGI KAMI
Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pasir Mas,
17000 Pasir Mas,
Kelantan Darul Naim.

 Tel : +609-791 7558 / +609-791 6558
  Fax : +609-791 7552
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, 
Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, 
Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur
 Tel : +60 3 2613 4258
 Fax : +60 3 2691 4510
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
PAUTAN UMUM
PORTAL MARA
PORTAL MARANET
PORTAL KPLB
PORTAL GMI
PORTAL GIATMARA
PORTAL UNIKL
eADUAN
FAQ
 
PAUTAN KAMPUS

Portal e-kemahiran

Facebook KKTM Pasir Mas
 
PAUTAN STAF
EMAIL Microsoft
MARANET

BCOS BKT

Aplikasi HRMIS (EGNet - (Internet Explorer)
Aplikasi HRMIS2 (Internet Explorer)
Sistem goTNA
e-Penyata Gaji

Klinik Panel MARA

MUAT TURUN