Universiti Di Malaysia

Universiti Awam   Universiti Swasta
Universiti Malaya (UM)   Universiti Teknologi Petronas (UTP)
Universiti Sains Malaysia (USM)   Universiti Multimedia (MMU)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)   Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
Universiti Putra Malaysia (UPM)   Universiti Terbuka Malaysia (OUM)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)   Universiti Kuala Lumpur (UniKL)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)   Universiti Industri Selangor (UNISEL)
Universiti Utara Malaysia (UUM)   Universiti Perubatan Antarabangsa (IMU)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)   Universiti Pengurusan dan Sains (MSU)
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)   Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (MUST)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)   Universiti Teknologi Kreatif Limkokwing (LUCT)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)   Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)   Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)   Universiti Terbuka Wawasan (WOU)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)   Universiti UCSI
Universiti Malaysia Pahang (UMP)   Universiti Antarabangsa Al-Madinah (MEDIU)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)   Universiti Antarabangsa Al-Bukhary (AIU)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)   Universiti Monash Malaysia (Kampus Sunway)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)   Universiti Nottingham Malaysia
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)   Universiti Teknologi Swinburne Malaysia (Kampus Sarawak)
    Universiti Teknologi Curtin (Kampus Sarawak)
    Institut Perubatan, Sains dan Teknologi Asia (AIMST)
    Asia Pacific University College of Technology & Innovation (UCTI)
    Kolej Universiti Pengurusan Dan Keusahawanan Binary
    Kuala Lumpur Metropolitan University (KLMU)
    Kolej Universiti Sains Perubatan Cyberjaya (CUCMS)
    Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech
    Kolej Universiti Antarabangsa INTI
    Kolej Universiti Islam Antarabangsa (KUIS)
    Kolej Universiti Insaniah (KUIN)
    Kolej Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur (KLIUC)
    Kolej Universiti Sunway
    Kolej Universiti TATI (TATiUC)
    Kolej Universiti Taylor's
    Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM)
    Kolej Universiti HELP