PENDAFTARAN PEMBEKAL

  • Bermula pada bulan November 2010, semua urusan perolehan dijalankan melalui Sistem Perolehan Elektronik MARA yang lebih dikenali sebagai SPE MARA. Sehubungan itu semua para pembekal hendaklah mendaftar melalui Sistem Perolehan Elektronik MARA di laman web www.sennego.com/welcome.
  • Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Khidmat Bantuan:
    • Tel:03-7787 9700 / 03-7985 777
    • Fax:03-7985 7800
    • Emel : support@sennego.com