Berita Utama

 

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Kursus Ditawarkan Di KKTM Pasir Mas

 

» DiplomaTeknologi Kejuruteraan Elektrik ( Kuasa )
» DiplomaTeknologi Kejuruteraan Elektrik ( Domestik & Industri )
» Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik ( Industri )
» Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan
» DiplomaTeknologi Kejuruteraan Mekanikal Rekabentuk
» Diploma Senibina
 

F.A.Q

 

» FAQ IKM & KKTM
» Pengiktirafan Diploma KKTM Pasir Mas
» Syarat Asas Kemasukan
» Pembiayaan Pengajian
» Kerjaya Di KKTM Pasir Mas
» e-SISRAF - Sistem Pengiktirafan Kelayakan JPA
» Bidang Pengajian Di Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) & Institut Kemahiran MARA (IKM)
PELAWAT
» Capaian semenjak Januari 2007 :

»

Tarikh Akhir Kemaskini :
10 Feb 2019

MUAT TURUN
» Borang Kemasukan Ke KKTM Pasir Mas
» Kalendar Akademik Sesi Januari - Jun 2019
» Pengiktirafan JPA Diploma KKTM Pasir Mas
» MS ISO 9001:2008

INSTITUSI PENDIDIKAN MARA

Kolej Kemahiran Tinggi MARA Institut Kemahiran MARA Kolej Profesional MARA GIATMARA Universiti Kuala Lumpur German-Malaysian Institute Kolej Poly-Tech MARA Kolej MARA Maktab Rendah Sains MARA
PAUTAN WEB